Veelgestelde vragen

Wij leveren over de gehele Europese Unie

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) ons tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Peeters Guy bvba-Cookie’s Mountain klantendienst en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Peeters Guy bvba-Cookie’s Mountain, Doelaagstraat 23, 3384 Attenrode.
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:
– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
De eventuele omruiling of financiële terugstorting zal plaats hebben na een uitgebreide controle.
Als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, zal Peeters Guy bvba/Cookie’s Mountain de koper binnen de 7 dagen vanaf de datum van ontvangst terug betalen, met uitzondering van de transportkosten van verzenden en retourzenden.

Alle prijzen op de webshop zijn inclusief btw.